Om NordVirkIT

 

NordVirkIT - Fokus på ressourcer

NordVirk er en socialøkonomisk virksomhed, der skaber arbejdspladser for mennesker med autisme.

 

Du kan læse mere omkring Fonden NordVirk, på www.nordvirk.dk

 

Velkommen til NordVirkIT

NordVirks overordnede mål er, at forbedre beskæftigelsesmulighederne for mennesker med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser.

Vi er etableret som en autismevenlig arbejdsplads, hvor vi tilbyder ideele udviklingsrammer for målgruppen.

Som socialøkonomisk virksomhed, drives vores forretning på samme vilkår, som andre virksomheder, dog med den afgørende forskel, at vi er en non-profit virksomhed, der geninvesterer overskuddet i arbejdet med målgruppen.

Baseret på salg af brugt IT og IT-serviceydelser, arbejder deltagerne med reele arbejdsopgaver.

 

Kompetenceudvikling hos NordVirkIT

Vi ved, at uden aktiv hjælp og vejledning, kan målgruppen have store vanskeligheder med, at opfylde arbejdsmarkedets krav og forventninger om erhvervsmæssige og sociale kompentencer.

Som led i det erhvervsrettede pædagogiske arbejde, varetager deltagerne konkrete IT-opgaver.

I de daglige beskæftigelsesaktiviteter bevarer og udvikler deltagerne, deres gode faglige og erhvervsmæssige kompetancer.

 

NordVirkIT - En rummelig arbejdsplads

NordVirk tilbyder forskellige uddannelses-, eller erhvervsrettede træningsforløb, hvor stress situationer minimeres ved, at have fokus på struktur, planlægning samt personlige behov og hensyn.

NordVirks formål, er at forløbet skal bidrage til at træne og styrke deltagerens grundlæggende arbejdsfærdigheder igennem pædagogisk støtte, styrke og udvikle deltagerens personlige, sociale og faglige kompetancer, at fastholde deltageren i en positiv og stabil udvikling, og afklare/klargøre deltageren til uddannelse eller job.